Preklady

Preklady z/do všetkých svetových jazykov

Ponúkame úradné a odborné preklady z/do vybraných jazykov aj NA POČKANIE

Oblasti prekladu:
 • úradné dokumenty - rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, osvedčenia, diplomy, výpisy z registra trestov
 • firemné dokumenty - zmluvy, certifikáty, správy, posudky, obchodná korešpondencia
 • reklamné a prezenčné materiály, webové stránky, katalógy
 • ekonomické texty
 • právnické texty, rozsudky
 • a ďalšie
Odbory:
 • právo
 • ekonomika
 • spoločenské vedy
 • textilný priemysel
 • a ďalšie

Odborné preklady vykonávajú prekladatelia – odborníci pre príslušné jazyky. 

Úradné preklady vykonávajú prekladatelia zapísaní v zozname tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti v Bratislave.