Kontakt


Asined - Centrum jazykových služieb
Námestie sv. Egídia 48/62
058 01 Poprad

preklady.asined@gmail.com

+421 905 357 424

+421 915 544 915

Sme tu pre Vás NONSTOP. V záujme ochrany uprednostňujeme bezkontaktné prijímanie a odovzdávanie prekladov. 

V prípade nutnosti osobného kontaktu sme tu pre Vás podľa telefonickej alebo emailovej dohody alebo pravidelne v čase
UT 10.00-13.00
ŠTV  10.00-13.00