• úradné preklady, odborné preklady a bežné preklady z/do všetkých svetových jazykov 
  • elektronické úradné preklady
  • tlmočenie z/do všetkých svetových jazykov 
  • expresné termíny dodania 
  • individuálna jazyková výučba 

Profesionálne a kvalitné služby v oblasti prekladu a tlmočenia od roku 2005 v Poprade